Interactief digitaal logboek

De registratie van de brandwerende afdichtingen wordt in een interactief digitaal logboek vastgelegd.
Bij het doorbreken van de afgewerkte sparingen en doorvoeringen kunt u een melding sturen door de `
QR-code te scannen. 
Er wordt dan automatisch een melding verzonden naar U en naar Davelaarbouw BV.
Het digitaal logboek is geheel in eigen beheer ontwikkeld door Davelaarbouw BV!.

klik op de afbeelding of scan de QR-code

0737-Davelaar-brandwerend-Qrcode-adverte


In het rapport kunt u de PLATTEGROND aanklikken en in de plattegrond de LOG-ITEMS.

Davelaarbouw BV verzorgt de realisatie van brandwerende voorzieningen in zorg- en utiliteitsgebouwen:

  • brandwerende betimmeringen van staalkonstrukties
  • brandwerende wanden
  • brandwerende afdichtingen van kabelgoten, rioleringen en leidingen
  • binnen- en buitenkozijnen
  • binnen- en buitendeuren
  • deurdrangers
  • aansluiten van drangers op de brandmeldcentrale
  • brandwerende beglazingen
  • brandkleppen

De realisatie van de brandwerende afdichtingen wordt in nauw overleg met onze leveranciers uitgevoerd:

Afgewerkte doorvoeringen:

De Nort 3  |  3931 NE Woudenberg  |  tel 033 286 6916  | servicenummer na werktijd 085 041 05 20
info@davelaar.nl | davelaar.nl | KvK: 30027218| Vestigingsnr. 000019506910 | Btw: NL808404817B01